Co byste měli vědět o výkonu tepelných čerpadel vzduch / voda?

Výkon jednotlivých tepelných čerpadel zajímá drtivou většinu potenciálních zákazníků. Stejně jako např. u automobilů, i u tepelných čerpadel je samotný výkon ovlivněn několika faktory, o kterých je důležité vědět. Pouze tak budete schopni porovnat, který z výrobků vám skutečně přinese dostatek tepla po celou topnou sezonu, a to s velmi nízkými provozními náklady.

Foto: Pixabay.com – Krenok73

Výkon tepelného čerpadla vzduch / voda je ovlivněn zejména venkovní teplotou a teplotou topné vody. Čím nižší je venkovní teplo a vyšší požadovaná teplota vody v topném systému, tím vyšší je spotřeba elektřiny ze strany tepelného čerpadla a tím pádem i jeho provoz. Abyste byli schopni porovnat parametry jednotlivých čerpadel, je vhodné porovnávat výkon při parametru A-7/W35°C, tj. teplotě venkovního vzduchu -7°         C a teplotě vody v topném systému 35 °C.

Informace o výkonu najdete v technickém listu, tj. nespoléhejte se pouze na ústně podané informace. Kromě toho, vyžádejte si od prodejce informační list k tepelnému čerpadlu (ten je prodejce dokonce povinen poskytnout, a to dle nařízení Evropské komise č. 811/2013).

Ještě než začnete porovnávat

Jakmile máte jednotnou metriku, je snadné porovnat výkon jednotlivých čerpadel. Nezodpovězenou otázkou však je, jak výkonné tepelné čerpadlo vlastně potřebujete? To zásadně ovlivňuje tepelná ztráta budovy, již lze zjistit posudkem v hodnotě cca 3 000 Kč, přičemž tato investice vám může ušetřit desítky tisíc korun, pokud se vám na jejím základě podaří vybrat tepelné čerpadlo s potřebným výkonem.

Pozor na podvody

Výrobci či dovozci méně výkonných tepelných čerpadel si mohou v rámci konkurenčního boje pomáhat tím, že u výrobků uvádí nepravdivé údaje. Nejedná se o jednání typické pro Českou republiku, dochází k němu ve více státech Evropy, jeho výskyt dosáhl takové úrovně, že dal vzniknout evropské značce kvality Q, která je užitečným pomocníkem zákazníků v desítkách zemích Evropy. Evropskou značku kvality Q získá tepelné čerpadlo, jehož výkon prověřil nezávislý zkušební ústav, tj. máte jistotu toho, že údaje o výkonu jsou pravdivé. Kromě toho, evropská značka kvality Q vám dává jistotu, že:

  • Na tepelné čerpadlo se vztahuje plná dvouletá záruka a záruka 10 let na dodávky náhradních dílů.
  • Hlavní komponenty tepelného čerpadla byly vyrobeny v souladu s národními předpisy.
  • Výrobce či dovozce tepelného čerpadla mají vybudovanou dostatečně kvalitní servisní síť s reakční dobou 24 hodin.
  • Tepelné čerpadlo je dodáváno s návodem v národním jazyku.
  • Pravdivé jsou i informace o provozním hluku tepelného čerpadla.

Jednotlivých prodejců se tedy ptejte, jestli konkrétní tepelná čerpadla získaly či nezískaly toto ocenění, snadno se vám pak podaří odlišit čerpadla, u kterých si výkonem můžete být skutečně jisti.