Jak na vysoušení mokrého zdiva

Objevili se vám v interiéru na stěnách či strope nevzhledné mapy a fleky? Vlhké zdi nevěští nic dobrého.

Nejčastěji se vlhké zdivo objevuje u starších budov, ale čím dál častěji se s ní dá setkat i v novostavbách nebo panelových domech, kde došlo k chybě při projektování či realizaci. Pokud i vás se týká vlhké zdivo, je nutné tento problém začít řešit co nejdříve!

Nejčastější příčiny vlhkých zdí

Vlhké zdivo není pouze problém estetický, ale i zdravotní. Nevzhledné mapy na stěnách vedou ke vzniku plísní, který mají neblahý vliv nejen na klima, ale také na naše zdraví. Co stojí za vlhkým zdivem? Nejčastěji za to může vzlínající vlhkost z podloží nebo přiléhající zeminy. Mezi další viníky lze zařadit:

 • netěsnící okna,
 • nekvalitně provedené zateplení fasády,
 • nedostatečné větrání,
 • nedostatečné vytápění místnosti,
 • havárie v podobě prasklého potrubí, hadice od pračky, myčky,
 • povodně,
 • špatná hydroizolace.

Pomozte si vysoušečem vzduchu

Pokud pravidelně a dostatečně větráte, na vysoušení vlhkého zdiva může pomoci odvlhčovač. Vysoušeče vzduchu dokážou udržet určitou hodnotu vlhkosti a rovněž zamezují kondenzaci par, které jsou následkem vzniku plísní.

Na výběr máte z následujících odvlhčovačů:

 • Kondenzační odvlhčovače – slouží k vysoušení vzduchu v uzavřeném prostoru. U tohoto vysoušeče je vlhký vzduch nasáván ventilátorem a ochlazen na výparníku pod rosní pod. Vodní pára zde pak kondenzuje a ve formě kapiček je odvedena do sběrné nádoby a
 • Adsorbční odvlhčovače – mají dva oddělené vzduchové proudy. V jednom je vzduch, který z přístroje vystupuje a v druhém je kontinuálně regenerován pomocí teplého vzduchu.
 • Horkovzdušné vysoušeče – díky přímému zdroji tepla zvyšují teplotu vzduchu, a tím i jeho schopnost pohlcovat vlhkost.
 • Infrapanely a topné panely – jsou vhodné k dosoušení míst zasažených vodou. Používají se také pro lokální vysoušení ve velkých prostorách, chodbách a dalších prostorách, kde není možné zajistit stálou teplotu bez výměny vzduchu.

Jak na vysoušení zdiva?

Pokud je vlhkost v domě dlouhodobě, je potřeba to řešit provedením celkové hydroizolace stěn. Jedná se o výrazný stavební zásah, který vytvoří nepropustnou bariéru. Existuje několik možností, jak hydroizolaci provést.

Podřezání zdiva

Prvním krokem je odstranění původní vlhké omítky a zdiva až na vápenatou maltu. Podklad je poté nutné upravit tak, aby byl rovný a mohl do něj zajet stroj. Do vzniklé mezery se vloží izolační fólie a natloukají se pevnostní klíny zamezující sesedání. Tyto vzniklé mezery se nakonec vyplní cementovou směsí.

Podsekání zdiva

U kamenného a smíšeného zdiva je vhodné podsekání zdiva. Toto zdivo se po malých úsecích postupně vybourává. Podklad se následně vyrovná a po vložení izolace se zeď opět dozdí.

Zarážení nerezových plechů

Další možností je izolace pomocí nerezových plechů. To spočívá v tom, že se vlnité plechy zaráží pomocí speciálního přístroje do maltové spáry. Zdivo se díky této možnosti nemusí podsekávat ani podřezávat.

Sanace vlhkého zdiva

Sanací lze docílit okamžitého odstranění poškozených vlhkých míst. Díky tomu zamezíte další tvorbě plísní a bakterií. Oprava zdiva přispívá k prodloužení životnosti konstrukce domu a zlepší se tak i izolační vlastnosti zdiva. Oproti klasickým omítkám má ta sanační větší množství pórů, díky čemuž se rychleji propouští vodní páry a to umožňuje zdivu rychle vyschnout.