Jak prodloužit životnost tepelného čerpadla vzduch / vzduch

Kontrola ze strany odborníka má sice nezpochybnitelný pozitivní vliv na výkon a životnost čerpadla, nicméně, existuje rovněž řada „malých“ úprav, které rovněž ovlivňují chod čerpadla a k nimž odborníka potřebovat nebudete.

Pravidelně kontrolujte venkovní jednotku

V průběhu celé topné sezóny kontrolujte stav venkovní jednotky a jejího okolí. Na začátku topné sezóny se u této jednotky bude hromadit listí, větve apod., které mohou bránit plynulému proudění vzduchu, jejich vniknutí do jednotky pak může mít fatální následky.

V prosinci, lednu a únoru budou venkovní jednotku ohrožovat napadaný sníh v okolí jednotky či přímo na jednotce.

Na konci topné sezóny je riziko voda z tajícího sněhu a ledu. Ta by měla mít možnost odtékat a nekumulovat se v oblasti venkovní jednotky tepelného čerpadla. Z tohoto důvodu není vhodné usazovat venkovní jednotky do prostorů pod terénem.

V případě, že zjistíte, že jakákoliv nečistota vnikla dovnitř venkovní jednotky, okamžitě požádejte o pomoc odborníka. V opačném případě riskujete poruchu čerpadla.

Vnitřní jednotka potřebuje kontrolu filtrů

Vnitřní jednotka je zodpovědná za distribuci teplého vzduchu a jeho kvalitu. Druhý zmíněný faktor je ovlivněn kvalitou filtrů, které je vhodné pravidelně čistit tak, aby se v nich nehromadily nečistoty, které následně brání proudění vzduchu do místnosti, případně tyto nečistoty nekontrolovaně do místnosti vypouští a tím snižuje míru pohodlí pobytu v nich.

Filtry vnitřní jednotky zvládnete vyčistit sami, je však nutné dodržovat postup uvedený v návodu na používání čerpadla, ať už jde o postup vyjmutí filtru či možnosti použití konkrétních typů čistících prostředků či vysavače.

Zatímco kontrolu venkovní jednotky je vhodné provádět vždy při změně povětrnostních podmínek, např. napadnutí většího množství sněhu, vnitřní jednotku můžete kontrolovat v pevně daných pravidelných intervalech, např. jednou za tři měsíce.