CECHSV ČR

Slyšeli jste o sdružení Cechu suché výstavby Česká republika? Pokud ne, seznamte se!

domeček
Zdroj, foto: newbuildingahouse.com

Stavební sdružení, které bylo založeno v roce 1996, je dnes považováno za jedno z hlavních stavebních sdružení, které pomáhá jak veřejnosti, tak stavebním firmám v ČR.

Jehož cílem je nejen informovat veřejnost a zainteresované subjekty, ale také zamezit vzniklým chybám, které mohou ve výsledku napáchat škody na majetku nedodržením technologických postupů, které jsou pjaty s é technologie suché výstavby. Součástí sdružení jsou také konference a akce, které podporují informovanost těchto staveb. Především minimalizování problémů, které vznikají při projektu. Veškeré události můžete nalézt na stránkách www.cechsv.cz. Poslední akci, která byla úspěšnou se stala konference, kde hlavním tématem byly suché stavby a požární opatření a stavební fyzika. Součástí Cechu je technické poradenství pro investory, projektanty a soudní znalce.

Veškeré firmy, které jsou zapojeny do Cechu, mají možnost využívat školení a přednášky. Každá členská firma je pro Cech důležitou a především co se týče kvality. Hlavním cílem je zvýšit dobré mínění o suchých stavbách. Cech hlavně pomáhá dodavatelů, výrobcům a dalším členům, které najdete na www.cechsv.cz/4-clenove-cechu.

Mezi ty nejznámější můžeme zmínit KNAUF, Allegro s.r.o. nebo Bromach spol. s.r.o.